KÕIKIDELE ETTEVÕTETELE, MIS ON ASUTATUD VÄHEM, KUI 12 KUUD TAGASI KEHTIB ERISOODUSTUS 50% BAASTEENUSE HINNAST KUNI 12 KUUD.

Tõenäoliselt parim raamatupidamisteenus!

 

pakett1 pakett2 pakett3
Üldine info Pakett: Digiteenus Pakett: Tavateenus Pakett: Erilahendus
Teenuse sihtrüm vastavalt ettevõtte suurusele. Teenuse sihtrühmaks on: Mikro-, Väike-, Keskmised ja Suuremad ettevõtted Teenuse sihtrühmaks on: Mikro- ja Väikeettevõtted Teenuse sihtrühmaks on: Suuremad ettevõtted
Amello Raamatupidamisteenused OÜ püsiteenusleping.
Eeldab raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimist.
Eeldab raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimist.
Eeldab raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimist.
Andmeside ja ligipääs oma raamatupidamistarkvarale 24/7
Raamatupidamistarkvara kasutamise võimalus olemas. Eeldab VPN-andmeside ja raamatupidamistarkvara installeerimist kasutaja arvutisse. Mikro- ja väikeettevõtete puhul soovitame Raamatupidamiskeskus.ee pilvelahenduse kasutamise võimalust.
Raamatupidamistarkvara kasutamise võimalus olemas. Eeldab VPN-andmeside ja raamatupidamistarkvara installeerimist kasutaja arvutisse.
Andmeside ja ligipääs raamatupidamistarkvarale vastavalt ettevõtte sisestele IT lahendustele.
Müügiarvete koostamise võimalus otse raamatupidamistarkvaras ettevõtte enda poolt.
Müügiarvete koostamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras (eeldab VPN andmesidet ja raamatupidamistarkvara installeerimist). Mikro- ja väikeettevõtete puhul soovitame kasutada Raamatupidamiskeskus.ee pilvelahendust.
Müügiarvete koostamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras (eeldab VPN andmesidet ja raamatupidamistarkvara installeerimist).
Müügiarvete koostamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras vastavalt ettevõttes kasutuses olevale tarkvaralahendusele.
Laoarvestuse pidamine otse raamatupidamistarkvaras ettevõtte enda poolt.
Laoarvestuse pidamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras olemas (eeldab VPN andmesidet ja raamatupidamistarkvara installeerimist).
Laoarvestuse pidamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras olemas (eeldab VPN andmesidet ja raamatupidamistarkvara installeerimist).
Laoarvestuse pidamise võimalus ettevõtte töötajate poolt otse raamatupidamistarkvaras vastavalt ettevõttes kasutuses olevale tarkvaralahendusele.
Raamatupidamise teostamine ja suhtlus raamatupidajaga
Raamatupidamise asukoht Raamatupidamist teostatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris Raamatupidamist teostatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris Raamatupidamist teostatakse kliendi ettevõttes kohapeal
Algdokumentide edastamine raamatupidamisbüroole E-post
Dokumendid edastatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ'le elektroonselt selleks loodud ettevõtte personaalsele meiliaadressile. Paberkandjal esitatud dokumendid digitaliseeritakse.
Paber/E-post
Dokumendid esitatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ'le paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt edastatud dokumendid prinditakse välja.
Paber/E-post
Dokumendid asuvad kliendi ettevõttes kohapeal ja töödeldakse vastavalt ettevõtte töökorraldusele kas paberkandjal või elektroonselt.
Algdokumentide sisestamise- ja teenuse osutamise intervall Jooksvalt
Dokumendid sisestatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ poolt raamatupidamistarkvarasse jooksvalt.
1 kord kuus
Dokumendid sisestatakse Amello Raamatupidamisteenused OÜ poolt raamatupidamistarkvarasse kord kuus eelneva kuu kohta.
Kokkuleppel
Raamatupidaja külastab ettevõtet kokkulepitud sagedusel. Dokumendid sisestab raamatupidaja raamatupidamistarkvarasse vastavalt ettevõttes viibimise päevadele või sisestatakse ettevõtte volitatud töötajate poolt jooksvalt.
Aruandlus ja kuu kokkuvõtted
Amello Raamatupidamisteenused OÜ väljastab ettevõtte juhtkonnale vastavalt kokkuleppele aruandeid, kuid mitte harvem kui kord kuus. Võimalus jälgida laekumata ja tasumata arveid iganädalaselt.
Amello Raamatupidamisteenused OÜ väljastab ettevõtte juhtkonnale kord kuus möödunud kuu kohta aruandluse.
Amello Raamatupidamisteenused OÜ väljastab ettevõtte juhtkonnale vastavalt kokkuleppele aruandeid, kuid mitte harvem kui kord kuus. Võimalus jälgida laekumata ja tasumata arveid iganädalaselt.
Raamatupidajaga kontakti loomise võimalus
Raamatupidajaga kontakti loomise võimalus sidevahendeid kasutades tööpäeva piires.
Raamatupidajaga kontakti loomise võimalus sidevahendeid kasutades tööpäeva piires.
Raamatupidajaga kontakti loomise võimalus sidevahendeid kasutades igal tööpäeval tööaja piires.
Raamatupidamis- ja maksualased konsultatsioonid
Konsultatsiooni võimalus Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris, samuti konsultatsioonid Skype teel.
Konsultatsiooni võimalus Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris.
Konsultatsiooni võimalus Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris.
Dokumentide säilitamine ja arhiiv
Jooksva perioodi paberkandjal algdokumentsiooni toimikute säilitamise asukoht Ettevõte
Raamatupidamise algdokumendid asuvad kliendi ettevõttes kohapeal eeldusel, et dokumendid on edastatud Amello Raamatupidamisteenused OÜ'le digitaliseeritult (skanneeritult).
Amello
Raamatupidamise algdokumendid asub Amello Raamatupidamisteenused OÜ kontoris.
Ettevõte
Pärast dokumentide raamatupidamistarkvarasse sisestamist säilitatakse dokumendid süstematiseeritult ettevõttes kohapeal.
Arhiiv Digitaalne
Amello Raamatupidamisteenused OÜ koostab ja annab kliendile üle arhiivi digitaalsel infokandjal.
Paber
Amello Raamatupidamisteenused OÜ koostab ja annab kliendile arhiivi üle paberkandjal.
Kokkuleppel
Möödunud perioodide algdokumentatsiooni arhiveerimine toimub vastavalt ettevõtte töökorraldusele.